‏ זהירות בדרכים מחוז מרכז ‏

זהירות בדרכים מחוז מרכז ‏

דף תמונות לעמוד הבית

מהנעשה במחוז

מהנעשה במחוז מרכז בתחום החינוך לזהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח.

לאורך שנת הלימודים נעשים בבתי הספר פעילויות והפעלות שונות בתחום החינוך לזהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח.בחלק זה נציג דברים שבחרתם להציגם בפנינו ונשתף אתכם בעשייה.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA