יום ו', כא’ בניסן תשע”ט
דף הבית יצירת קשר
במעגל השנה קיימים מועדים ואירועים שבהם התלמידים חשופים לסכנות היפגעות מתאונות דרכים מעבר לסכנות שבשגרה. הוראה זו מנחה את מנהלי בתי הספר לקיים פעילויות הסברה והדרכה במוסדות החינוך לקראת מועדים קבועים בשנה שנדרשת בהם תשומת לב מיוחדת, כדי להבטיח את שלומם ואת בטיחותם של התלמידים כשהם בדרכים ובפעילויות האופייניות למועד שנערכים אליו. הוראה זו מרכזת את ההסברה הנדרשת בתחום הזהירות בדרכים עם פתיחת שנת הלימודים, לקראת חופשות ממושכות ולקראת החגים והאירועים החוזרים על עצמם מדי שנה. כמו כן אגף הזה"ב נוהג לפרסם רענון של הנהלים לקראת כל מועד ואירוע
קרא עוד...
דף ראשי
תכניות לימוד
תוכניות והפעלות ייחודיות
אירועים ומועדים מיוחדים
מהנעשה במחוז
פרסים מחוזיים וארציים
הערכות לתשע"ט
קישורים
למידה בשעת חירום