יום ו', כא’ בניסן תשע”ט
דף הבית יצירת קשר

מערכים וחומרים בנושא נגישות: מצורפים בזה קבצים להעלאת מודעות בנושא הנגישות בהלימה לערכי מפתח הלב. מערכי שיעור בנושא נגישות - בתוך אגף זה"ב הצב בעל לב הזהב-אביבה אלעזרי.

 
 
דף ראשי
תכניות לימוד
תוכניות והפעלות ייחודיות
אירועים ומועדים מיוחדים
מהנעשה במחוז
פרסים מחוזיים וארציים
הערכות לתשע"ט
קישורים
למידה בשעת חירום