יום ו', כא’ בניסן תשע”ט
דף הבית יצירת קשר
בחלק זה נציג הודעות, עדכונים ודברים שונים בנושא זהירות בדרכים.

חוזר מנכ"ל תשע"ח בתחום החינוך לזה"ב ארבע הרצאות סינכרונית ב"מדע וטכנולוגיה לכל" עדכון ידע בנושאים של חומרי למידה חדשים ומחקרים חדשניים:קישור להרשמה והסבר בקובץ מוטל-הרצאות תשע"ח שיעורים מקוונים תשע"ז:שיעור מקוון - במסגרת "אקדמיה ברשת" - הזמנה למפגש מקוון "אקדמיה ברשת" - שיעור בנושא חופשה בטוחה בדרכים. שיעור מקוון - במסגרת "אקדמיה ברשת" - שבוע הבטיחות ברכבת גירסה עברית. הודעה בדבר איסור קיום מסעות "רונדו" בבתי הספר התיכוניים: איסור קיום מסעות רונדו.

 
 
דף ראשי
תכניות לימוד
תוכניות והפעלות ייחודיות
אירועים ומועדים מיוחדים
מהנעשה במחוז
פרסים מחוזיים וארציים
הערכות לתשע"ט
קישורים
למידה בשעת חירום