יום ו', כא’ בניסן תשע”ט
דף הבית יצירת קשר
בחלק זה נעביר מידע אודות נושא הנגישות והחינוך לנגישות

רכזי הזה"ב הבית-ספריים ישלבו פעילויות לקירוב הלבבות בבית הספר ויטמיעו את החינוך לנגישות - בבית-הספר ובקהילה.אגף זה"ב החל בשיתוף פעולה עם עמותת נגישות ישראל ויפעיל תכניות להטמעת החינוך לנגישות. מידע אודות נושא חינוך, הכשרה והשכלה בנושא נגישות - מתוך אתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותחומרים בנושא הכלה והשתלבות: הכלה והשתלבות - בתוך "המרחב הפדגוגי" מכתב פניה של ועדת נגישות מחוז מרכז למנהלי בתי הספר:מגמת השילוב במערכת החינוך בעיצומה כחלק ממהפכה חברתית במדינת ישראל וכחלק מיישום חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות (1998) ויישום פרק הנגישות (2005). חשוב להכיר וללמוד את ההנגשות להם זכאים תלמידים עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, רגשיות, נפשיות או קוגניטיביות הלומדים בבית הספר. תלמידים אלו זקוקים להתאמת סביבות הלמידה, התאמת פעילויות, התאמת אמצעי לימוד והיבחנות. המצגת המצורפת תוכל לסייע למנהלים ולצוות בהתאמת הסביבה ובפניה לקישורים הרלוונטיים לסוג ההנגשה ולבעלי תפקידים במחוז מרכז. מנהלת המתיא ומדריכות המתי"א הנותנות שירות לבית הספר תוכלנה לסייע למנהל ביה"ס בהנגשות הנדרשות, לכן חשוב לפנות ולהסתייע בידע המקצועי שלהן. להלן המצגת: נגישות מחוזית מחוז מרכז תשעח נגישות במשרד החינוך: נגישות במשרד החינוך - אתר משרד החינוך חוזרים בנושא טיולים מונגשים - תשע"ט: הנגשת טיולים - מכתב למחלקות החינוך - ינואר 2019. קריטריונים הנגשת טיולים חתום. נספחים לקול קורא. נוהל הגשת בקשה למימון פעילויות חוץ בית-ספריות במחוז מרכז: הנגשת פעילויות-תשעט. מידע אודות טיולים מונגשים - אתר החינוך המיוחד לגבי בקשות לתשע"ח: הגשת בקשה לתקציב הנגשת פעילויות חוץ תשעח אירוע נגישות בנמל תל אביב 2018: הזמנה-1.6-נגישות בנמל. אפשרות של הזמנת פעילות חינמית על ידי עמותת "אור ירוק" בהיבט לנגישות: פעילות קהילתית - יום המעשים הטובים 2018. מכתב בנושא הערכות ליום הנגישות תשע"ח - 2017: מכתב הערכות ליום שוויון זכויות-תשעח. ********************************************************************* חוברת בנושא נגישות-לשכת המדען הראשי במשרד החינוך: חוברת שהכינו ב-2016 ד"ר נעמי שרויאר, פרופ' בתיה אנגל יגר ושותפים נוספים מאוניברסיטת חיפה, כתוצר נלווה למחקר בהזמנת לשכת המדען הראשי. חוברת נגישות מרץ 2016 מכתב בנושא יום הנגישות הבינלאומי תשע"ז: מכתב לקראת יום השוויון-תשעז. תכנית "גם אני יכול" מדובר בתחרות ארצית בין אשכולות/תפוחי הפיס לתכנון ובניית מוצרים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, במסגרת פרויקט ייחודי של הגשת עבודות חקר טכנולוגיות לבניית מוצרים. הרחבה בקישור חוברת לזכויות אנשים עם מוגבלויות בתחבורה ציבורית בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נקבעו חובות ההנגשה בתחומי ההגעה, התצוגה והשמע ברציפי, תחנות וכלי התחבורה עצמם (אוטובוס, רכבת ומונית). החוברת הוצאה על ידי האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי במשרד התחבורה ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. המידע בחוברת מוגש על-פי מילים חשובות, כוונת החוק, הגדרת תחבורה ציבורית, התאמתה לאנשים עם מוגבלות, ומקורות המידע והמענה לשאלות בנושאים אלה. חוברת בפישוט לשוני-אנשים עם מוגבלויות נוסעים בתחבורה ציבורית חוזר בנושא נגישות ללקוי ראיה ועיוורים לומדות משרד המשפטים: איך לתת שירות נגיש? כתבה בנושא נגישות

 
 
דף ראשי
תכניות לימוד
תוכניות והפעלות ייחודיות
אירועים ומועדים מיוחדים
מהנעשה במחוז
פרסים מחוזיים וארציים
הערכות לתשע"ט
קישורים
למידה בשעת חירום