יום ו', כא’ בניסן תשע”ט
דף הבית יצירת קשר
פרטים אודות אגף זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח במשרד החינוך

אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במשרד החינוך, אמון על החינוך לערכים תרבותיים, חברתיים ועל הוראת נושאי דעת שבאחריותו. ליבת תפיסת האגף, הינה הכשרת הלבבות בקרב עובדי, מורי ותלמידי מערכות החינוך השונות והוראה, למידה רציפה ושיטתית של כלל התלמידים במערכת החינוך מהגן ועד לתיכון. האגף שוקד על טיפוח דרכי הוראה עדכניות בנושאים שבתחומי אחריותו, מפתח תכניות לימודים מוסכמות ויוצר חומרי למידה מתאימים, תוך כדי חתירה למקצועיות ולמצוינות של הצוות החינוכי. האגף מפעיל רכזי זה"ב בבתי הספר לקידום החינוך והוראת זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח. לצורך הכשרת כוח אדם למקצועות אלו, מקיים האגף במחוז הכשרות סדירות למורי המקצוע ולרכזים וכן השתלמויות העצמה למורים ורכזים ותיקים. חלק מההשתלמויות נעשה בצורה מתוקשבת ברוח החינוך למאה ה- 21. אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח פועל להעמקת המודעות של התלמידים להתנהגות בטוחה ובטיחותית, להקניית ידע מקצועי, לפיתוח מיומנויות הנדרשות לתלמידים ולחינוך להקניית ערכים של אזרחות טובה. פעילות האגף מקיפה את כלל התלמידים במערכת החינוך בכל המגזרים. במסגרת תפקידיו מקיים האגף, באמצעות נציגיו במחוז, קשרי עבודה עם שותפי עניין רלוונטיים הפועלים במסגרת המשרד כגון: יחידות המשרד, המחוזות, וגופים אחרים העוסקים בנושאים כגון: מוסדות אקדמיה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נגישות ישראל, ארגון "בטרם", עמותת "אור ירוק", רשויות מקומיות, משטרת ישראל, מטות הבטיחות העירוניים, מגן דוד אדום, עמותות וארגוני מתנדבים.

 
 
דף ראשי
תכניות לימוד
תוכניות והפעלות ייחודיות
אירועים ומועדים מיוחדים
מהנעשה במחוז
פרסים מחוזיים וארציים
הערכות לתשע"ט
קישורים
למידה בשעת חירום