יום ש', ט’ באדר תשע”ח
דף הבית נגישות יצירת קשר
בחלק זה של האתר נעלה חוזרים שונים מטעם אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

חוזר לחג הפורים חוזר זהב לקראת פורים 2018. חוזר עם מסרים לחורף, השנה האזרחית ועוד:חוזר למוסדות חינוך - התנהלות בטוחה בחורף חנוכה ושנה אזרחית. חוזר כללי רענון לפתיחת שנה"ל: דף מסרים לתלמידים לפתיחת שנה"ל. דף מסרים להורים לפתיחת שנה"ל חוזר לחופשת הקיץ: הסברה וחינוך לבטיחות מונעת לקראת חופשת הקיץ חוזר של הרשות הלאומית לחופשת הקיץ: כללי זהב לחופשת הקיץ חומרים בנושא טיול מונגש:טיול מונגש – טיולים ופעילות חוץ בית –ספרית השתלבות תלמידים עם מוגבלות. טיול מונגש סופי - 20.6.16 חוזר מנכ"ל זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח – תשע"וחוזר מנכ"ל תשע"ז בתחום החינוך לזה"ב חוזר מנכ"ל תשע"ח בתחום החינוך לזה"ב

 
 
דף ראשי
תכניות לימוד
תוכניות והפעלות ייחודיות
אירועים ומועדים מיוחדים
מהנעשה במחוז
פרסים מחוזיים וארציים
גלריית תמונות
פורום רכזים
קישורים
למידה בשעת חירום