יום ש', ט’ באדר תשע”ח
דף הבית נגישות יצירת קשר
בחלק זה נציג טפסים חשובים לעבודתו של הרכז לזהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח. הקפידו לשמור טפסים אלו גם אצלכם והשתמשו בהם במקרה הצורך.

טפסים בנושא תאונות דרכים (הקפידו על ביצוע פעולה חינוכית בעקבות התאונה!) דיווח על תאונות דרכים שמעורבים בהן תלמידיםאגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח מבקש למסד את הדיווח על תאונות הדרכים ולבנות בסיס נתונים רחב ככל האפשר, שיסייע בבניית תכניות פדגוגיות בנושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך.בכל תאונה שמעורבים בה תלמידים יש למלא טופס דיווח ולשלוח אותו אל מפקח בית הספר ואל הממונה המחוזי לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח. להן הטפסים הרלוונטים: טופס דיווח על תאונה קטלנית. דיווח תאונה. טפסים בנושא מעטפת הבטיחות (יש לשלוח הטפסים ממולאים כקבצי אקסל בלבד בחזרה בדוא"ל)-עם סיום הקלדת הנתונים, יש לבצע סיכום ממצאים ולשלוח לנו הקבצים כקבצי אקסל!!! קובץ האקסל המתייחס לבתי הספר היסודיים, יש לשלוח לכתובת: zahavyes@gmail.com טופס מעטפת הבטיחות-יסודי:קובץ האקסל המתייחס לחטיבות הביניים והתיכוניים, יש לשלוח לכתובת: abdmerkaz@gmail.com טופס מעטפת הבטיחות-חטב וחטע. תלב"סים מקוונים לשנה"ל התשע"ח תלב"ס יסודי - תשע"ח תלב"ס חט"ב-חט"ע תשע"ח משוב על הרצאות מתנדבי עמותת "אור ירוק":טופס דיווח על הרצאות עמותת "אור ירוק" לשנה"ל התשע"ח לרכזים בתיכונים:טופס דיווח על פעילות סינמה דרייב לשנה"ל התשע"ח לגבי דיווח במערכת משכית - שיבוץ תפקיד רכז זה"ב אנא עזרתכם בהעברת הקובץ המצורף למנהלים/מזכירויות - לכל המורים המקבלים גמול ריכוז זה"ב באמצעות מערכת משכית.שלבים לטיפול בסטטוס מתוכנן. טופס לצפייה בפעילות לאישור ספק תוכן משוב לפעילות בתחום זהירות ובטיחות בדרכים.

 
 
דף ראשי
תכניות לימוד
תוכניות והפעלות ייחודיות
אירועים ומועדים מיוחדים
מהנעשה במחוז
פרסים מחוזיים וארציים
גלריית תמונות
פורום רכזים
קישורים
למידה בשעת חירום