יום ו', כא’ בניסן תשע”ט
דף הבית יצירת קשר
מיהם משמרות הזה"ב? מה תפקידם? למי הן מסייעות? - על כך בחלק זה של אתר זה"ב במחוז מרכז

פעילות משמרות הזה"ב היא חלק מהפעילות החינוכית של בית הספר. מערך ההדרכה של אגף התנועה במשטרת ישראל מכשיר את תלמידי כיתות ה' להפעלת משמרות הזה"ב. רק שוטרים שהוגדרו לשמש כמטמיעי הדרכת משמרות זה"ב יכולים ורשאים להציב משמרת זה"ב במקומה במעבר החציה ולהדריך בפועל את התלמידים לקראתם הצבתם במשמרת זה"ב. משרד החינוך רואה את תלמידי כיתות ו' שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב על ידי משטרת ישראל כמתאימים להמשיך ולמלא את תפקידם כפי שהיה עד כה, ללא השגחת מורים או מבוגרים אחרים בצמתים, בכפיפות להנחיות ההפעלה של משמרות הזה"ב כפי שהן מפורסמות בחוזרי מנכ"ל. רק תלמידי כיתות ו' שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב רשאים למלא תפקיד זה. אין להפעיל תלמידים מכיתות נמוכות יותר, גם אם הוכשרו לכך.תפקיד רכזת הזה"ב הוא לעקוב, לפקח ולדאוג לתיאום רענון ההדרכה עם השוטרות המיועדות להדרכה. מנהלי בתי הספר יוודאו שכל הציוד הנדרש להפעלת תלמידי המשמרות תקין (אפודות זוהרות ותמרורי "עצור" ניידים המחוברים למוטות באורך 1.60 מטר וצבועים בצהוב) וייערכו להפעלת תלמידי המשמרות ליד מעברי החצייה שנקבעו, בשיתוף עם מנהלי מטות הבטיחות ברשויות המקומיות, עם שוטרי ההדרכה ועם הממונים המחוזיים על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.קישורים בנושא משמרות זה"ב: חוזר מנכ"ל בנושא משמרות זה"ב תשע"ט תכנית לימודים על הכשרת משמרות זה"ב חוליית זה"ב – מבנה חולייה ובעלי תפקידים סרטון על משמרות הזה"ב סרטון "אלופים בזה"ב" סרטון "משמרות הזה"ב בבית ספר ע"ש בן-צבי ברמלה" לומדת הדרכה למשמרות זה"ב

 
 
דף ראשי
תכניות לימוד
תוכניות והפעלות ייחודיות
אירועים ומועדים מיוחדים
מהנעשה במחוז
פרסים מחוזיים וארציים
הערכות לתשע"ט
קישורים
למידה בשעת חירום