יום ו', כא’ בניסן תשע”ט
דף הבית יצירת קשר
אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח מקדם תכנית שנועדה להסדיר את הגעת התלמידים לבית הספר והיציאה ממנו בסוף יום הלימודים, כך שתובטח בטיחותם בכל אופני ההגעה והיציאה - "מעטפת הבטיחות".

מעטפת הבטיחות אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח מקדם תכנית שנועדה להסדיר את הגעת התלמידים לבית הספר והיציאה ממנו בסוף יום הלימודים, כך שתובטח בטיחותם בכל אופני ההגעה והיציאה: בהליכה, בנסיעה ברכב ההורים, בהסעות מאורגנות ובהפעלת משמרות הזה"ב כחלק מהמערך הבית ספרי. ההיערכות תכלול פעילויות הסברה ופעילויות הסדרה של מרכיבי "מעטפת הבטיחות". רכזי הזה"ב במחוז מרכז מתבקשים לאסוף נתונים מכל אחת התלמידים שבבית-הספר ולשלוח את הנתונים אלינו, תוך התייחסות לכל אחד מהמרכיבים המופיעים בקובץ, התואם את גיל התלמידים. קבצים בנושא "מעטפת הבטיחות" טופס מעטפת הבטיחות-יסודי. טופס מעטפת הבטיחות-חטב וחטע. חוזר תשע"ט בנושא מעטפת הבטיחות: חוזר מנכ"ל תשע"ט בתחום מעטפת הבטיחות בזה"ב קישורים בנושא "מעטפת הבטיחות" http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zahav/PituachMikzuhi/ נזהרים בדרך אל בית הספר וממנו סרטון הסבר של חנוך בניש על מעטפת הבטיחות סרטון הסבר "אור ירוק" - סכנות בסביבת בתי הספר בעיות בטיחות בדרכים - בי"ס ע"ש רועי קליין, נתניה כלבים שמלווים את הבעלים שלהם להסעת תלמידים סכנה בדרך לבית הספר - כתבה מעיתון ידיעות אחרונות בנושא מעטפת הבטיחות - תשע"ט איך בוחרים את המסלול הבטוח לבית הספר? התייחסות למעטפת הבטיחות - ארגון "בטרם"

 
 
דף ראשי
תכניות לימוד
תוכניות והפעלות ייחודיות
אירועים ומועדים מיוחדים
מהנעשה במחוז
פרסים מחוזיים וארציים
הערכות לתשע"ט
קישורים
למידה בשעת חירום