יום ו', כא’ בניסן תשע”ט
דף הבית יצירת קשר
הולכי רגל נחשבים משתמשי דרך פגיעים במיוחד. שיעור היפגעותם בתאונות דרכים גבוה בהשוואה לשיעור היפגעותם של משתמשי דרך אחרים. בתוך הקבוצה של הולכי רגל קיימות שתי קבוצות סיכון הדורשות התייחסות מיוחדת - הולכי רגל קשישים והולכי רגל ילדים. אנו במערכת החינוך חייבים לשים דגש רב בחינוכם.

הולכי רגל נחשבים משתמשי דרך פגיעים במיוחד. שיעור היפגעותם בתאונות דרכים גבוה בהשוואה לשיעור היפגעותם של משתמשי דרך אחרים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הגדירה בתוך הקבוצה של הולכי רגל שתי קבוצות סיכון הדורשות התייחסות מיוחדת - הולכי רגל קשישים והולכי רגל ילדים. קשישים (בני 65 ומעלה): מעורבותם הרבה של קשישים בתאונות דרכים מתבטאת בכל המדדים של היפגעות הולכי רגל: ביחס לשכיחות באוכלוסייה, ביחס לקילומטר הליכה וביחס למספר חציות כביש. הסיבות להיפגעות של הולכי רגל קשישים מגוונות: היחלשות הגוף, מאפיינים התנהגותיים (כגון חציית כביש שלא במעבר חצייה), ירידה ביכולות הקוגניטיביות ובתפקודי הראייה והשמיעה ועוד. ילדים (14-0): ילדים בגילאים 14-0 מהווים גם הם קבוצת גיל הנמצאת בסיכון גבוה. הסיבות להיפגעות הולכי רגל ילדים דומות בחלקן לסיבות ההיפגעות של משתמשי דרך אחרים, אך נוסף עליהן קיימים גם גורמי סיכון והשפעה ייחודיים להם: יכולות הילדים ומגבלותיהם - ילדים אינם יכולים להתנהג בבטחה כמו הולכי רגל מבוגרים בשל היעדר בשלות קוגניטיבית ובשל מאפייניהם הפיזיולוגיים. גורמים הקשורים בהורים - להשגחה ההורית ולהיקף הידע של ההורים בנוגע להתנהגות בטוחה בדרכים יש השפעה רבה על מעורבות של הולכי רגל ילדים בתאונות דרכים. הסביבה החברתית - למעמד הסוציו-אקונומי (החברתי-כלכלי) ולהבדלים התרבותיים יש השפעה על סיכוייהם של ילדים להיות מעורבים בתאונות דרכים. אנו באגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, פועלים ביחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים להעלאת המודעות של הולכי רגל לסכנות שבדרך ולשינוי התנהגותי הן של הולכי רגל והן של נהגים כלפי הולכי רגל באמצעות פעולות שונות בתחום ההסברה, החינוך וההכשרה, החקיקה, התשתיות והאכיפה. קישורים בנושא הולכי רגל: http://www.rsa.gov.il/mishtamaheyderech/holcheiregel/Pages/reka.aspx http://www.rsa.gov.il/mishtamaheyderech/holcheiregel/Pages/default.aspx התפרצות לכביש:כתבות בנושא התפרצות לכביש.

 
 
דף ראשי
תכניות לימוד
תוכניות והפעלות ייחודיות
אירועים ומועדים מיוחדים
מהנעשה במחוז
פרסים מחוזיים וארציים
הערכות לתשע"ט
קישורים
למידה בשעת חירום