יום ש', ט’ באדר תשע”ח
דף הבית נגישות יצירת קשר
רוכבי אופניים נחשבים משתמשי דרך פגיעים במיוחד. מידע, תקנות ועוד בנושא - בקישור זה.

רוכבי אופניים רוכבי אופניים נחשבים משתמשי דרך פגיעים במיוחד. שיעור היפגעותם בתאונות דרכים גבוה בהשוואה לשיעורם היחסי באוכלוסייה. קישורים בנושא רכיבה על אופניים http://www.rsa.gov.il/mishtamaheyderech/ofnaim/Pages/default.aspx http://www.rsa.gov.il/mianachnu/peilut/chakikashfita/Pages/ofanaim.aspx http://www.rsa.gov.il/mishtamaheyderech/ieladim/ofanaim/Pages/default.aspx http://www.rsa.gov.il/mishtamaheyderech/ieladim/ofanaim/Pages/Sefty.aspx מתקני אופניים בבית-הספר מתקני אופניים - מעטפת הבטיחות רכיבה בטוחה על אופניים - בתוך אתר "המרחב הפדגוגי": רכיבה בטוחה על אופניים לומדת האופניים - "נעים על אופניים"לומדה ללימוד רכיבה נכונה ובטוחה במרחב העירוני אופניים חשמליים אופניים חשמליים מוגדרים כאופניים בעלי הספק מרבי של 250 ואט שמהירות נסיעתם אינה עולה על 25 ושהמנוע מפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש בהתאם לתקינה האירופית. http://www.rsa.gov.il/chadartikshoret/chadashot/Pages/ofnaimhasmali1006-5747.aspx חוזר בנושא שינוי תקנות אופניים חשמליים -7.6.2016: שימוש באופניים עם מנוע עזר (אופניים חשמליים) וגלגילנוע (קורקינט חשמלי חוברת אופניים חשמליים-כללי רכיבה בטוחה. אופניים חשמליים נספח לתלמידנספח למורה אופניים חשמליים. רכיבה על אופניים חשמליים מצגתמקס אבירם, מנהל אגף זהירות בדרכים, נגישות ואורח-חיים בטוח במשרד החינוך - בעקבות ההנחיות החדשות של משרד החינוך, האוסרות על תלמידים מתחת לכיתה י' להגיע לביה"ס באמצעות כלי-תחבורה ממונעים פרטיים מאמר בנושא סכנות הרכיבה על אופניים חשמליים:מתי תלמדו להגיד להם "לא"-זאב פלדמן-מתוך "ידיעות אחרונות"

 
 
דף ראשי
תכניות לימוד
תוכניות והפעלות ייחודיות
אירועים ומועדים מיוחדים
מהנעשה במחוז
פרסים מחוזיים וארציים
גלריית תמונות
פורום רכזים
קישורים
למידה בשעת חירום