יום ו', כא’ בניסן תשע”ט
דף הבית יצירת קשר
מידע אודות קורסי הכשרה, השתלמויות למורים בתחום החינוך לבטיחות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח - בבתי הספר היסודיים במחוז מרכז

השתלמויות תשע"ט: השתלמויות במהלך שנה"ל התשע"ט:השתלמויות בבית יציב - בשנה"ל תשע"ט השתלמות לרכזי זה"ב בבתי הספר היסודיים - במרכז פסג"ה לוד (בימי שלישי): חלק א' - קישור לקורס רכזי זהב יסודי - חלק א - תשע"ט חלק ב' - קישור לקורס רכזי זהב יסודי - חלק ב - תשע"ט השתלמות בתכנית "עצמאים בשטח" (לכיתות ה'): בבית יציב (18-20.11.18) - "עצמאים בשטח": ההרשמה הסתיימה! הודעות נשלחו למס' מורים. השתלמות בתכנית "עצמאים בשטח" - בתוך המחוז: להרשמה להשתלמות "עצמאים בשטח" שתתקיים בפסגה לוד - לחצו כאן! השתלמות בתכנית "ללמוד תנועה" לכיתות א': (ההשתלמות תתקיים בסמינר שיין בפתח תקווה): להרשמה להשתלמות "ללמוד תנועה" - לחצו כאן השתלמויות תשע"ח: יסודי-תשעח-תאריכי ההשתלמות טופס השתלמות בנושא נגישות תשע"ח: השתלמות נגישות-בית יציב-תשעח. טופס השתלמות בתכנית "עצמאים בשטח" תשע"ח בבית יציב: השתלמות עצמאים בשטח בית יציב. השתלמויות תשע"ז: חוזר ללמוד תנועה-תשעז. השתלמות תשע"ז רכזי זה"ב - יסודי - חלק א' - הכשרת רכזים חדשים לבטיחות בדרכים חוזר השתלמות תשע"ז רכזי זה"ב- יסודי - חלק ב' השתלמות בנושא נגישות - תשע"ז - מידע למשתלם בבית יציב-דצמבר 2016 קורס נגישות-חלק ב' -ינואר 2017.

 
 
דף ראשי
תכניות לימוד
תוכניות והפעלות ייחודיות
אירועים ומועדים מיוחדים
מהנעשה במחוז
פרסים מחוזיים וארציים
הערכות לתשע"ט
קישורים
למידה בשעת חירום