יום ו', כא’ בניסן תשע”ט
דף הבית יצירת קשר
נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך מחייב מעורבות מתמדת של הנהלת המוסדות החינוכיים והיערכות מיוחדת לקראת פתיחת שנה"ל של כל הצוות החינוכי, החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון. בחלק זה נציג גם את המטרות הכלליות בתחום.

נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך מחייב מעורבות מתמדת של הנהלת המוסדות החינוכיים והיערכות מיוחדת לקראת פתיחת שנה"ל של כל הצוות החינוכי, החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון. בתחום הוראת החינוך לבטיחות בדרכים מושם דגש על טיפוח תרבות התנהגות בדרכים, טיפוח יחס של כבוד לחיי האדם ושאיפה למנוע תאונות דרכים ופגיעה בנפש וברכוש. כמו כן, מושם דגש על עידוד אחריות אישית בכל הקשור לשימוש בדרכים וטיפוח כושר קבלת החלטות יעילות בשעת הצורך. במקביל, נכנסו נושאים נוספים לאחריות הרכז - חינוך לנגישות וחינוך לאורח חיים בטוח. ההיערכות צריכה להתייחס גם לתחום התשתיות והארגון וגם לתחום הפדגוגי והלימודי, כמפורט בחוזרי מנכ"ל.

 
 
דף ראשי
תכניות לימוד
תוכניות והפעלות ייחודיות
אירועים ומועדים מיוחדים
מהנעשה במחוז
פרסים מחוזיים וארציים
הערכות לתשע"ט
קישורים
למידה בשעת חירום